Реч на Чарли Чаплин от филма „Великият диктатор”

http://www.godlikeproductions.com/forum1/message1920779/pg1

 

I’m sorry, but I don’t want to be an emperor. That’s not my business. I don’t want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible- jewish, Gentile, black men, white…

We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each others’ happiness, not by each other’s misery. We don’t want to hate and despise one another. In this world there is room for everyone. And the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful, but we have lost the way.

Greed has poisoned men’s souls; has barricaded the world with hate; has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical; our cleverness, hard and unkind.

We think too much and feel too little. More than machinery ,we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent and all will be lost. The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in man; cries out for universal brotherhood; for the unity of us all.

Even now my voice is reaching millions throughout the world, millions of despairing men, women, and little children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people.

To those who can hear me, I say “Do not despair.”

The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish.

Soldiers! Don’t give yourselves to brutes, men who despise you and enslave you; who regiment your lives, tell you what to do, what to think and what to feel! Who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder!

Don’t give yourselves to these unnatural men—machine men with machine minds and machine hearts! You are not machines! You are not cattle! You are men! You have a love of humanity in your hearts! You don’t hate!

Only the unloved hate; the unloved and the unnatural.

Soldiers! Don’t fight for slavery! Fight for liberty!

In the seventeenth chapter of St. Luke, it’s written “the kingdom of God is within man”, not one man nor a group of men, but in all men! In you! You, the people, have the power, the power to create machines, the power to create happiness! You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy, let us use that power.

Let us all unite.

Let us fight for a new world, a decent world that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age a security. By the promise of these things, brutes have risen to power. But they lie! They do not fulfill their promise. They never will!

Dictators free themselves but they enslave the people!

Now let us fight to fulfill that promise! Let us fight to free the world! To do away with national barriers! To do away with greed, with hate and intolerance!

Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men’s happiness.

Soldiers, in the name of democracy, let us all unite!

 

 

http://ianchefff.blog.bg/izkustvo/2011/03/19/charli-chaplin-quot-velikiiat-diktator-quot.711216

 

Съжалявам,
но не искам да бъда император.
Това не е моя работа.
Не искам да управлявам или завоювам никого.
Бих искал да помогна на всички:
Евреи. Неевреи. Черни. Бели.
Ние всички искаме да си помагаме взаимно. Такива са хората.
Искаме да живеем един до друг щастливи, а не в нищета.
Не искаме да се мразим взаимно.
В този свят има много плодородна земя и тя може да изхрани всички.
Живота може да бъде свободен и красив, а сбъркахме пътя.
Лакомията отрови човешката душа, издигна стени от омраза,
накара ни да маршируваме в кръв.
Израстваме бързо, а се затваряме в себе си.
Изобилието от блага ни остави незадоволени.
Нашите знания ни направиха цинични, нашите умения – груби и жестоки.
Мислим толкова много, а чувстваме толкова малко.
Повече от машините се нуждаем от хуманност.
Повече от интелигентността се нуждаем от доброта и нежност.
Без тези качества, животът би бил насилие, а ние сме загубени...
Самолетът и радиото ни сближиха.
Тези изобретения изискват добрината на човека,
изискват всеобщо братство, единство на всички ни.
Даже сега гласът ми достига милиони, милиони отчаяни мъже, жени и деца,
жертви на системата, която кара човек да измъчва и затваря невинни хора.

На тези, които ме слушат, казвам: не губете надежда.
Нашите страдания се дължат само на алчността,
на отмъстителността на хората, които се страхуват от човешкия прогрес.
Омразата ще отмине, диктаторите ще умрат,
а тяхната власт ще се завърне при хората.
Докато хората са смъртни, свободата никога не ще загине.
Войници, не се оставяйте на тези гадове, тези, които ви презират, поробват ви,
контролират живота ви, казват ви какво да мислите и чувствате,
които ви внушават, държат се като с добитък и ви използват като пушечно месо.
Не се давайте на тези хора,
хора-машини с глави-машини, със сърца машини.
Вие не сте машини, не сте добитък, вие сте хора!
Носите любовта на човечеството в себе си.

Не мразете!

Само необичаните и неестествените мразят.
Войници, не воювайте за робството, борете се за свобода!
Свети Лука в евангелието казва:
„Царството божие е в човека.”
Не в един човек, не в група, а във всички хора. Във вас!
Имате силата да създавате машини, силата да създавате щастие.
Силата да направите този живот свободен и прекрасен,
да направите този живот чудесно приключение.
В името на демокрацията, нека използваме тази сила.
Нека се обединим и да се борим за един нов свят,
свят, който ще даде на шанс на човека да работи,
който ще даде на младежта бъдеще, на възрастните сигурност.
С тези обещания гадовете се издигнаха.
Но те лъжат! Няма да изпълнят това обещание. Никога!

Диктаторите са свободни, но заробват народа.
Сега нека се борим за изпълнението на това обещание!
Нека се борим да освободим света,
да премахнем националните граници,
да се освободим от алчността, омразата и нетърпимостта.
Нека се борим за свят на разума,
свят където науката и прогреса ще донесат щастие на всички.
Войници, в името на демокрацията, нека се обединим!

Ханна...
Чуваш ли ме?
Където и да си,
вдигни очи, Ханна.
Облаците се разпръсват,
слънцето си пробива път.
Ние излизаме от мрака,
за да влезем в по-светлия нов свят,
където човек ще се извиси над омразата, алчността и насилието.

Погледни нагоре, Ханна!
На човешката душа ѝ поникнаха криле
и тя полетя към дъгата,
към светлината на надеждата, към бъдещето,
славното бъдеще, което принадлежи,
на теб, на мен и на всички нас.

Вдигни очи, Ханна, погледни нагоре!
Чу ли това?
Слушай...

 

 

http://lisa19.blog.bg/drugi/2011/12/19/rech-na-charli-chaplin-ot-filma-velikiiat-diktator.869483

 

Съжалявам, но не искам да бъда император. Това не е моя работа. Не искам да управлявам и владея. Искам да помагам на когото мога – независимо дали е евреин или не, черен или бял.

Всички искаме да си помагаме. Това е присъщо за хората. Искаме да живеем чрез щастието на другите, а не да се мразим и ненавиждаме. В този свят има място за всеки. Животът може да бъде свободен и красив, но сме кривнали от пътя си. Алчността е отровила човешката душа и е изпълнила света с омраза. Тя ни тласка към страдание и кръвопролитие. Израстваме бързо, а се затваряме в себе си. Голямото изобилие ни остави незадоволени. Знанието ни направи цинични, уменията – груби и жестоки. Мислим много, а чувстваме малко. Имаме нужда от повече човечност, от повече доброта – блага и умения си имаме достатъчно. Без тези качества животът би бил жесток, а ние – изгубени.

Самолетът и радиото ни сближиха още повече. Самото естество на тези изобретения ни приканва към доброта и задружие. Дори в този момент думите ми достигат до милиони хора – отчаяни мъже, жени и малки деца, – жертви на системата, която кара хора да измъчват и затварят невинни. На тези, които ме чуват казвам: Не се отчайвате! Нищетата ви е причинена от алчността, от язвителността на хора, които се боят от прогреса. Омразата ще отмине, диктаторите ще умрат и властта, която откраднаха от хората, ще бъде върната отново на тях. Докато човекът е смъртен, свободата не ще загине.

Войници, не се оставяйте да ви водят хора, които ви презират и поробват, направляват животите ви и ви казват какво да правите, мислите и чувствате! Не позволявайте да ви третират като добитък и да ви използват като пушечно месо! Не се давайте на тези чудовища – те са хора без сърца! Вие не сте добитък! Вие сте хора! Носите любовта на човечеството в сърцата си. Вие не мразите – само необичаните и безсърдечните мразят.

Войници, не воювайте за робство! Борете се за свобода! Свети Лука казва, че царството Божие е у самия човек. Не само в един от тях – а във всички! Във вас! Вие, хората, притежавате силата – силата да създавате машини. Силата да създавате щастие! Вие можете да направите живота свободен и красив – едно великолепно приключение. В името на демокрацията, нека използваме тази сила – нека се обединим. Нека се борим за един нов, по-добър свят, където ще можем да дадем на младите бъдеще, а на старите – сигурност.

С тези обещания гадовете се издигнаха. Но те ви лъжат! Те не изпълниха обещанията си. Няма и да го направят! Диктаторите са свободни, но поробват народа. Нека се борим за това! Нека се борим за свободата на света – за премахването на границите, алчността, омразата и презрението. Нека се борим за свят на разума, свят, където науката и прогресът ще донесат щастие на всички. Войници, в името на демокрацията, нека се обединим!

Хана, чуваш ли ме? Където и да си, погледни, Хана. Облаците се разтурят! Слънцето се показва! Ние излизаме от мрака и навлизаме в светлината. Навлизаме в един нов свят – там хората ще се извисят над омразата, алчността и жестокостта си. Погледни, Хана! На човешката душа ѝ поникнаха криле и тя най-после полетя. Полетя към дъгата, в светлината на надеждата и славното бъдеще, което принадлежи на теб, на мен и на всички нас. Погледни, Хана… погледни! 

 

 

Споделете

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Joomla Templates - by Joomlage.com